Polityka środowiskowa

Nasza polityka środowiskowa polega na:
 


 

  • zapobieganiu zanieczyszczeniom oraz zmniejszaniu ich niekorzystnego wpływu na środowisko,
  • spełnianiu mających zastosowanie wymagań prawnych i innych wymagań, do których się zobowiązaliśmy,
  • prowadzeniu bezpiecznej dla środowiska gospodarki odpadami i substancjami chemicznymi,
  • racjonalnym wykorzystaniu energii,
  • rozpowszechnianiu wśród pracowników świadomości w zakresie ochrony środowiska,
  • ciągłym doskonaleniu Systemu Zarządzania Środowiskiem.